PN-ETSI EN 301 091-3 V1.1.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: Zastosowania systemu wykrywania przeszkód na przejazdach kolejowych/drogowych

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów następujących rodzajów urządzeń: - urządzeń radarowych pracujących w zakresie od 76 GHz do 77 GHz przeznaczonych do wykrywania przeszkód na przejazdach drogowych przez tory kolejowe i odnosi się do Zalecenia 70-03 CEPT/ECC ERC, Załącznik 4; - urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) przeznaczonych do zastosowania na przejazdach drogowych przez tory kolejowe. Dokument dotyczy zarówno zintegrowanych układów nadawczo-odbiorczych jak i oddzielnych modułów nadawczych i odbiorczych. Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich charakterystyk , które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu. W przypadku rozbieżności (na przykład dotyczących specyficznych warunków, definicji, skrótów) pomiędzy niniejszym dokumentem i ETSI EN 303 396.nadrzędne są postanowienia niniejszego dokumentu. Wymienione rodzaje urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich pasmach albo częściach poniżej podanych dozwolonych zakresów częstotliwości: Nadawanie od 76 GHz MHz do 77 GHz Odbiór od 76 GHz MHz do 77 GHz Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 091-3 V1.1.1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: Zastosowania systemu wykrywania przeszkód na przejazdach kolejowych/drogowych
Data publikacji 08-08-2017
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 091-3 V1.1.1:2017 [IDT]
ICS 33.060.20