PN-ETSI EN 301 091-2 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Urządzenia radarowe infrastruktury stacjonarnej

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne I metody pomiarów urządzeń radarowych pracujących w zakresie od 78 GHz do 77 GHz i stosowanych w stacjonarnej infrastrukturze transportu i telematyki ruchu drogowego (TTT). Obejmuje on zintegrowane urządzenia nadawczo-odbiorcze i oddzielne moduły nadawcze i odbiorcze. Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich charakterystyk , które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu. Te rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy we wszystkich pasmach albo częściach pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1. Tablica 1 Dozwolone zakresy pracy [i.1] Nadawanie od 76 GHz MHz do 77 GHz Odbiór od 76 GHz MHz do 77 GHz Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.2] na warunkach podanych w Załączniku A. W przypadku różnic pomiędzy niniejszym dokumentem i ETSI EN 303 396 [1], (np. dotyczących warunków specjalnych, definicji, skrótów), nadrzędne są postanowienia niniejszego dokumentu

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 091-2 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Urządzenia radarowe infrastruktury stacjonarnej
Data publikacji 09-08-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 091-2 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 091-2 V1.3.2:2007 - wersja angielska
ICS 33.060.20