PN-ETSI EN 301 087 V8.2.1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+) (GSM) -- Base Station System (BSS) equipment specification -- Radio aspects (GSM 11.21 version 8.2.1 Release 1999)

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 087 V8.2.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+) (GSM) -- Base Station System (BSS) equipment specification -- Radio aspects (GSM 11.21 version 8.2.1 Release 1999)
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 087 V8.2.1:2000 [IDT]
ICS 33.070.50