PN-ETSI EN 301 033 V1.4.1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Charakterystyki techniczne i metody pomiarów pokładowych odbiorników nasłuchowych wykorzystywanych do odbioru selektywnego wywołania cyfrowego (DSC), pracujących w morskich zakresach częstotliwości MF, MF/HF i VHF

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dotyczące działania i właściwości odbiorników pokładowych przeznaczonych do podłączenia do instalacji zewnętrznej obejmującej dekoder DSC, wykorzystywanych jako odbiorniki nasłuchowe DSC na pokładach statków pracujących w pasmach MF, MF/HF i VHF przeznaczonych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU [1] dla łączności morskiej zarówno związanej z zagrożeniem i bezpieczeństwem oraz z ogólną komunikacją.
Niniejsze wymagania zawierają odpowiednie postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU [1], Zalecenia ITU-R M.493-13 [3], M.541-9 [9] i Rezolucje IMO A.803 (19) [I.5], A.804 (19) [I.6], A.806 (19 ) [I.7] i A.694 (17) [i.4].
Niniejszy dokument określa również charakterystyki techniczne, metody badania i wymagane wyniki badań dla określonych odbiorników nasłuchowych stosowanych z instalacjami radiowymi systemu GMDSS, zgodnie z wymaganiami rozdziału IV SOLAS [I.8].
Odbiorniki nasłuchowe DSC mogą być urządzeniami samodzielnymi lub być zintegrowane z urządzeniami DSC lub radiotelefonicznymi.
W przypadku urządzeń zintegrowanych niniejszy dokument określa wymagania i metody badań tylko dla odbiorników nasłuchowych DSC.
Odbiorniki nasłuchowe DSC mogą być odbiornikami z ustaloną częstotliwością lub, w paśmie MF / HF, odbiornikami przemiatającymi pasmo.
Wymagania dotyczące urządzeń DSC lub radiotelefonów przedstawiono odpowiednio w EN 300 338-2 [10], EN 301 925 [I.1] oraz EN 300 373-1 [I.3].

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 033 V1.4.1:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Charakterystyki techniczne i metody pomiarów pokładowych odbiorników nasłuchowych wykorzystywanych do odbioru selektywnego wywołania cyfrowego (DSC), pracujących w morskich zakresach częstotliwości MF, MF/HF i VHF
Data publikacji 06-05-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01