PN-ETSI EN 301 033 V1.3.1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Charakterystyki techniczne i metody pomiarów pokładowych odbiorników nasłuchowych wykorzystywanych do odbioru selektywnego wywołania cyfrowego (DSC), pracujących w morskich zakresach częstotliwości MF, MF/HF i VHF

Zakres

Zdefiniowano minimalne wymagania techniczne dla odbiorników pokładowych przeznaczonych do połączenia z zewnętrznymi instalacjami, włączając w to dekodery DSC, i wykorzystywanych do nasłuchiwania selektywnego wywołania cyfrowego (DSC) oraz pracujących w morskich zakresach częstotliwości MF, MF/HF i VHF przeznaczonych dla morskiej służby ruchomej, zarówno w ramach ogólnoświatowego systemu bezpieczeństwa i alarmowania (GMDSS) jak i komunikacji ogólnej. Wyspecyfikowano charakterystyki techniczne urządzeń, metody pomiarów oraz podano wymagane wyniki testów. Podane specyfikacje dotyczą zarówno odbiorników z analogowym wyjściem, cyfrowym wyjściem sygnału DSC, bądź obydwoma rodzajami wyjść. Podane specyfikacje dotyczą odbiorników nasłuchowych DSC będących oddzielnymi urządzeniami bądź zintegrowanych z wyposażeniem radiotelefonu

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 033 V1.3.1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Charakterystyki techniczne i metody pomiarów pokładowych odbiorników nasłuchowych wykorzystywanych do odbioru selektywnego wywołania cyfrowego (DSC), pracujących w morskich zakresach częstotliwości MF, MF/HF i VHF
Data publikacji 16-06-2011
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 033 V1.3.1:2010 [IDT]
ICS 47.020.70, 33.060.20