PN-ETSI EN 301 025-3 V1.5.1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do selektywnego cyfrowego wywoływania (DSC) klasy D -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) Dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje minimalne wymagania dla łączności ogólnej w odniesieniu do stacjonarnych instalacji pokładowych stosujących urządzenia radiotelefoniczne VHF pracujące w niektórych pasmach częstotliwości przeznaczonych dla ruchomej służby morskiej i wykorzystujących kanały 25 kHz albo kanały 25 kHz i 12,5 kHz ze związanym wyposażeniem do DCS klasy D.
Dokument ten jest przeznaczony do zabezpieczenia spełniania przez urządzenia postanowień artykułu 3.3(e), Dyrektywy 1999/5/EC [i.1] (Dyrektywy R&TTE), który stanowi, że urządzenia radiowe objęte zakresem niniejszego dokumentu „…..powinny być tak skonstruowane aby… (e) posiadały określone cechy, które pozwalają na dostęp służb ratunkowych….”
W dodatku do niniejszego dokumentu inne Normy Europejskie (EN), które określają wymagania techniczne odnoszące się do wymagań zasadniczych wymienionych w innych punktach artykułu 3 Dyrektywy R&TTE, mogą być stosowane do urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu.
UWAGA: Lista takich norm europejskich jest wprowadzona do sieci web pod adresem http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 025-3 V1.5.1:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do selektywnego cyfrowego wywoływania (DSC) klasy D -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) Dyrektywy R&TTE
Data publikacji 09-05-2014
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 025-3 V1.5.1:2013 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01