PN-ETSI EN 301 025-2 V1.5.1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do selektywnego cyfrowego wywoływania (DSC) klasy D -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje minimalne wymagania dla łączności ogólnej w odniesieniu do stacjonarnych instalacji pokładowych stosujących urządzenia radiotelefoniczne VHF pracujące w niektórych pasmach częstotliwości przeznaczonych dla ruchomej służby morskiej i wykorzystujących kanały 25 kHz albo kanały 25 kHz i 12,5 kHz ze związanym wyposażeniem do DCS klasy D.
Dokument ten jest przeznaczony do zabezpieczenia spełniania przez urządzenia postanowień artykułu 3.2 Dyrektywy 1999/5/EC [i.1] (Dyrektywy R&TTE), który stanowi, że „……urządzenia radiowe powinny być tak skonstruowane, aby mogły skutecznie wykorzystywać widmo przeznaczone do łączności radiowej naziemnej satelitarnej tak, aby uniknąć szkodliwych zakłóceń”.
W dodatku do niniejszego dokumentu inne normy europejskie (EN), które określają wymagania techniczne odnoszące się do wymagań zasadniczych wymienionych w innych punktach artykułu 3 Dyrektywy R&TTE, mogą być stosowane do urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 025-2 V1.5.1:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do selektywnego cyfrowego wywoływania (DSC) klasy D -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 09-05-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 025-2 V1.5.1:2013 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01