PN-ETSI EN 301 025-1 V1.4.1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radiotelefon VHF do zastosowań ogólnych i związane z nim urządzenie cyfrowego wywołania selektywnego (DSC) klasy D -- Część 1: Parametry techniczne i metody pomiaru

Zakres

Podano minimum wymagań dla stałych pokładowych komunikacyjnych urządzeń na statkach, wykorzystujących radiotelefon UKF działający w określonych pasmach częstotliwości przewidzianych dla morskich służb stosujących kanały zarówno 25 kHz jak i 12,5 kHz oraz dołączonych urządzeń DSC klasy D. Wymagania zawierają odpowiednie postanowienia ITU Regulamin Radiokomunikacji, załącznik 18, Zaleceń ITU-R: M.493-12 i M.825-3, oraz stosownych instrukcji Międzynarodowej Organiazacji Morskiej (IMO). Podane są również parametry techniczne, metody pomiaru oraz wymagane wyniki badań

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 025-1 V1.4.1:2010 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radiotelefon VHF do zastosowań ogólnych i związane z nim urządzenie cyfrowego wywołania selektywnego (DSC) klasy D -- Część 1: Parametry techniczne i metody pomiaru
Data publikacji 17-11-2010
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 025-1 V1.4.1:2010 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01