PN-ETSI EN 300 698 V2.1.1:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument przedstawia minimalne wymagania dla nadajników i odbiorników VHF pracujących na pokładach statków w pasmach częstotliwości przydzielonych morskiej służbie ruchomej i wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych wg definicji określonych przez umowy regionalne lub właściwe administracje.
Niniejszy dokument stosuje się do nadajników i odbiorników VHF wyposażonych w 50 Ω zewnętrzne gniazdo antenowe lub łącze i przeznaczonych do użycia na pokładach statków na śródlądowych szlakach wodnych i pracujących w pasmach pomiędzy 156 MHz i 174 MHz przydzielonych morskiej służbie ruchomej w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
ITU [1], Załącznik18.
W odniesieniu do krajów , w których jest obowiązkowy system automatycznej identyfikacji nadajników (ATIS) stosuje się również wymagania aneksu B.
Niniejszy dokument określa także parametry techniczne , metody pomiarowe i wymagane wyniki badan.
Niniejszy dokument zawiera wymagania mające na celu zademonstrowanie, że „… Urządzenia radiowe skonstruowane są w taki sposób, aby w celu unikania szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały jego efektywne wykorzystanie” [i.3] i że „….urządzenia radiowe wyposażone są w funkcje, które zapewniają dostęp do służb ratunkowych” [i.3].

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 698 V2.1.1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 24-02-2017
Data wycofania 27-02-2018
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 698 V2.1.1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-ETS 300 698:2005 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02 - wersja angielska