PN-ETSI EN 300 422-3 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 3: Odbiorniki klasy C -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarów następujących rodzajów urządzeń: 1) urządzeń polepszających słyszenie (ALD); 2) mikrofonów radiowych; 3) monitorujących systemów dousznych; 4) bezprzewodowych wielokanałowych systemów akustycznych (WMAS); 5) systemów bezprzewodowych dla grup turystycznych; z odbiornikami klasy C, które mają w porównaniu z odbiornikami klasy A istotnie ograniczone wymagania dotyczące czułości, selektywności kanału sąsiedniego i blokowania odbiornika. Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich parametrów, które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu. Urządzenia z odbiornikami klasy C obsługują mniej kanałów akustycznych w danym widmie niż te z odbiornikami klasy A lub B. Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń pracujących na częstotliwościach do 3 GHz (jak pokazano w tablicy 1) przy zastosowaniu modulacji analogowej, cyfrowej i hybrydowej (analogowej oraz cyfrowej). Dla urządzeń objętych tym wieloczęściowym dokumentem, zalecana maksymalna moc wynosi 250 mW w przypadku mikrofonów radiowych i 10 mW w przypadku urządzeń ALD. Wyjątkiem są urządzenia do publicznego nagłaśniania (PHA) zdefiniowane w Raporcie CEPT 004 [i.7] i Decyzji EC 2005/928/EC [i.9] oraz Decyzji EC 2006/771/EC [i.8], dotyczącej dawnego pasma ERMES (169,4 MHZ do 169,8125 MHz) dla których dopuszcza się 500 mW. Niniejszy dokument obejmuje zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami sformułowanymi w załączniku A. Niniejszy dokument obejmuje również mikrofony radiowe stosowane w paśmie 863 MHz do 865 MHz o maksymalnej mocy 10 mW. Wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) znajdują się w normie ETSI EN 301 489-9 [i.4]. Pierwszeństwo mają przepisy krajowe w zakresie: 1) maksymalnej mocy wyjściowej; 2) statusu pozwoleń; albo przepisy szczegółowe zawarte w ostatnich wersjach: - Decyzji EC 2005/928/EC [i.10]; - ECC/DEC/(05)02 [i.11]; - Decyzji EC SRD [i.9]; albo - CEPT/ERC/REC 70-03 [i.7], załącznik 10 (patrz http://www,erodocdb.dk). -Decyzji EC2014/641/EU [i.13]. O ile nie postanowiono inaczej w Decyzji EC SRD, Decyzji ECC albo Krajowych Interfejsach, dla mikrofonów radiowych mogą być wydawane indywidualne pozwolenia. Tablica 1: Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych Nadawanie do 3000 MHz Odbiór do 3000 MHz

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 422-3 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 3: Odbiorniki klasy C -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 10-08-2017
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 422-3 V2.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.160.50