PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.2:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 1: Odbiorniki klasy A -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne parametry uważane za konieczne dla najkorzystniejszego użycia widma częstotliwości przez foniczne systemy PMSE i ALD.
Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dotyczące działania i metod pomiaru urządzeń polepszających słyszenie (ALD), mikrofonów radiowych i dousznych systemów monitorujących. Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich parametrów, które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu.
Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń pracujących na częstotliwościach do 3 GHz (jak pokazano w tablicy 1) przy zastosowaniu modulacji analogowej, cyfrowej i hybrydowej (analogowej oraz cyfrowej).
Dla urządzeń objętych niniejszym dokumentem zalecana maksymalna moc wynosi 250 mW w przypadku mikrofonów radiowych i 10 mW w przypadku urządzeń ALD.
Wyjątkiem są urządzenia do publicznego nagłaśniania (PHA) zdefiniowane w Raporcie CEPT 004 [i.8] i kolejnym dokumencie ECC [i.10] oraz Decyzji EC [i.9] dotyczącej dawnego pasma ERMES (169,4 MHZ do 169,8125 MHz) dla których dopuszcza się 500 mW.
Niniejszy dokument obejmuje również mikrofony radiowe stosowane w paśmie 863 MHz do 865 MHz o maksymalnej mocy 10 mW.
Wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) znajdują się w normie ETSI EN 301 489-9 [i.4].
Pierwszeństwo mają przepisy krajowe w zakresie:
1) maksymalnej mocy wyjściowej;
2) statusu pozwoleń;
albo przepisy szczegółowe zawarte w ostatnich wersjach:
- Decyzji EC 2005/928/EC [i.10];
- ECC/DEC/(05)02 [i.11];
- Decyzji EC SRD [i.9]; albo
- CEPT/ERC/REC 70-03 [i.7], załącznik 10 (patrz
http://www,erodocdb.dk).
-Decyzji EC2014/641/EU [i.13].
O ile nie postanowiono inaczej w Decyzji EC SRD, Decyzji ECC albo Krajowych Interfejsach, dla mikrofonów radiowych mogą być wydawane indywidualne pozwolenia.
Następujące rodzaje urządzeń są objęte niniejszym dokumentem:
- monitorujące systemy douszne;
- mikrofony radiowe,
- WMAS (bezprzewodowe akustyczne systemy wielokanałowe);
- systemy dla przewodników grup turystycznych;
Tablica 1: Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych
Nadawanie do 3000 MHz
Odbiór do 3000 MHz

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.2:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 1: Odbiorniki klasy A -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 10-10-2017
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 422-1 V2.1.2:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01