PN-ETSI EN 300 422-1 V1.5.1:2015-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody pomiaru

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne parametry uważane za konieczne dla najkorzystniejszego użycia widma częstotliwości przez mikrofony bezprzewodowe i aparaty stosowane przy zaburzeniach słuchu. Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dotyczące działania i metod pomiaru urządzeń polepszających słyszenie (ALD), mikrofonów radiowych i dousznych systemów monitorujących. Niniejszy dokument może nie obejmować wszystkich parametrów, które mogą być wymagane przez użytkownika ani tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu.
Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń pracujących na częstotliwościach pomiędzy 25 MHz i 3 GHz (jak pokazano w tablicy 1) przy zastosowaniu modulacji analogowej, cyfrowej i hybrydowej (analogowej oraz cyfrowej).
Dla urządzeń objętych niniejszym dokumentem zalecana maksymalna moc wynosi 250 mW w przypadku mikrofonów radiowych i 10 mW w przypadku urządzeń ALD.
Wyjątkiem są urządzenia do publicznego nagłaśniania (PHA) zdefiniowane w Raporcie CEPT 004 [i.9] i kolejnym dokumencie ECC [i.11] oraz Decyzji EC [i.10] dotyczącej dawnego pasma ERMES (169,4 MHZ do 1688125 MHz) dla których dopuszcza się 500 mW.
Niniejszy dokument obejmuje również mikrofony radiowe stosowane w paśmie 863 MHz do 865 MHz o maksymalnej mocy 10 mW.
Wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) znajdują się w normie ETSI EN 301 489-9 [i.4].
Przepisy krajowe w zakresie:
1) maksymalnej mocy wyjściowej;
2) statusu pozwoleń;
są stosowane albo uszczegółowione przepisy zawarte w ostatnich wersjach:
- Decyzji EC 2005/938/EC [i.11];
- ECC/DEC/(05)02 [i.12];
- Decyzji EC SRD [i.10]; albo
- CEPT/ERC/REC 70-03 [i.8], załącznik 10 (patrz
http://www,erodocdb.dk).
O ile nie postanowiono inaczej w Decyzji EC SRD, Decyzji ECC albo Krajowych Interfejsach, dla mikrofonów radiowych mogą być wydawane indywidualne pozwolenia.
Następujące rodzaje urządzeń są objęte niniejszym dokumentem:
- monitorujące systemy douszne;
- mikrofony radiowe konsumenckie;
- systemy bezprzewodowe dla grup turystycznych;
-urządzenia polepszające słyszenie (ALD- pomoc dla upośledzonych obejmująca osobiste i publiczne systemy wspomagające słyszenie).
Tablica 1: Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych
Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych
Nadawania 25 MHz do 3000 MHz
Odbiór 25 mhz do 3000 MHz

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 422-1 V1.5.1:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody pomiaru
Data publikacji 18-12-2015
Data wycofania 21-03-2017
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 422-1 V1.5.1:2015 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 422-1 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska