PN-ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla urządzeń stosowanych na pokładach statków do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywołania selektywnego (DCS). DCS jest przeznaczone do pracy w zakresach częstotliwości średnich (MF), wielkich (HF) i bardzo wielkich (VHF) ruchomej służby morskiej (MMS) w przypadkach niebezpieczeństwa, nagłej potrzeby oraz komunikacji podyktowanej względami bezpieczeństwa i komunikacji ogólnej.
Niniejszy dokument jest częścią 1 wieloczęściowego opracowania obejmującego wymagania, które powinny być spełnione przez: - urządzenia DSC zintegrowane z nadajnikiem i/lub odbiornikiem,
- urządzenia DSC niezintegrowane z nadajnikiem i/lub odbiornikiem.
Wymagania te zawierają odpowiednie postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU [i.17] i Zaleceń
ITU-R M.493-15 [2], M.541-10 [3], M.689-3 [4] oraz M.1082-1 [5], Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS) [i.16] i istotne decyzje Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).
Urządzenia do wytwarzania, przesyłania i odbioru DSC zaprojektowano zgodnie z następującymi klasami urządzeń:
-Klasa A: obejmuje całe wyposażenie określone w załączniku 1 Zalecenia ITU-R M.493-15 [2] i spełnia wymagania IMO GMDSS (Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa) dotyczące przewozu instalacji MF/HF i i/lub VHF.
-Klasa D: zapewnia minimalne wyposażenie dla wywołania VHF DSC w przypadkach niebezpieczeństwa, nagłej potrzeby i ostrzegania jak również rutynowego wywoływania i odbioru wg zalecenia IMO MSC/Circ.803 [i.2] dla statków nie objętych konwencją SOLAS działających w systemie GMDSS.
-Klasa E: zapewnia minimalne wyposażenie dla wywoływania MF i HF DSC w przypadkach niebezpieczeństwa, nagłej potrzeby i ostrzegania jak również rutynowego wywoływania i odbioru wg zalecenia IMO MSC/Circ.803 [i.2] dla statków nie objętych konwencją SOLAS działających w systemie GMDSS.
-Klasa H: zapewnia minimalne wyposażenie dla doręcznego wywołania VHF DSC w przypadkach niebezpieczeństwa, nagłej potrzeby i ostrzegania jak również rutynowego wywoływania i odbioru wg zalecenia IMO MSC/Circ.803 [i.2] dla statków nie objętych konwencją SOLAS działających w systemie GMDSS.
Klasa M: zapewnia minimalne wyposażenie dla urządzeń poza burtowych VHF (Człowiek za burtą) zdefiniowanych w Zaleceniu ITU-R M.493-15 [2].
UWAGA 1: Urządzenia klasy A mogą wspierać opcjonalnie działanie półautomatyczne/automatyczne zgodnie z Zaleceniami ITU-R M.689-3 [4], M.1082-1 [5] i
M.493-15 [2], tablice A1- 4.10.1 i A1- 4.10.2 i takie wspieranie jest zalecane.
UWAGA 2: Urządzenia klasy D i klasy E także mogą wspierać opcjonalnie działanie półautomatyczne/automatyczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04 - wersja angielska
ICS 47.020.70, 33.060.20