PN-ETSI EN 300 065-3 V1.1.1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano wymagania konstrukcyjne i techniczne zapewniające realizowanie funkcji szybkiego dostępu do służb natychmiastowej pomocy, przez telegraficzne urządzenia radiowe pracujące z wykorzystaniem częstotliwości 518 kHz. Podano również odpowiednie metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 300 065-3 V1.1.1:2003 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTE
Data publikacji 15-07-2003
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 065-3 V1.1.1:2001 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01