PN-ETS 300 801:2002 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Kanał interakcyjny za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN)/sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN)

Zakres

Przedstawiono model odniesienia dla struktury systemu wąskopasmowego kanału zwrotnego, przewidzianego do wykorzystywania w ramach DVB do usług interaktywnych, oraz rozwiązania dotyczące tego kanału przy wykorzystaniu sieci PSTN/ISDN

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETS 300 801:2002 - wersja polska
Tytuł Telewizja cyfrowa (DVB) -- Kanał interakcyjny za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN)/sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN)
Data publikacji 06-12-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETS 300 801:1997 [IDT]
ICS 33.080, 33.170