PN-ENV ISO 14253-2:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 2: Przewodnik szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i kontroli wyrobów

Zakres

Podano wytyczne przemysłowych zastosowań, w obszarze GPS, koncepcji przewodnika "Wyrażanie niepewności pomiaru" (w skrócie GUM) do kalibracji wzorców i sprzętu pomiarowego oraz pomiarów charakterystyk wyrobów. Celem jest dostarczenie pełnej informacji o takich sposobach uzyskania oceny niepewności, które zapewniłyby podstawę do międzynarodowego porównania wyników pomiarów i ich niepewności w relacjach nabywca/dostawca

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ENV ISO 14253-2:2006 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 2: Przewodnik szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i kontroli wyrobów
Data publikacji 19-09-2006
Data wycofania 17-07-2009
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza ENV ISO 14253-2:2001 [IDT]
Zastępuje PN-ENV ISO 14253-2:2003 - wersja angielska
ICS 17.040.40