PN-ENV 13735:2003 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń medycznych podłączonych do pacjenta

Zakres

Określono model sterownika komunikacyjnego, który powinien być używany przez odpowiednie urządzenia. Podano wzorce stosowania lub wymieniono protokoły, które będą używane przez odpowiednie urządzenia. Zdefiniowano profile aplikacyjne, które będą używane przez odpowiednie urządzenia. Dotyczy urządzeń medycznych podłączonych do pacjenta, które mogą przesyłać dane fizjologiczne dotyczące pacjenta pomiędzy urządzeniami oraz pomiędzy urządzeniem a systemem komputerowym

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ENV 13735:2003 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń medycznych podłączonych do pacjenta
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 175
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza ENV 13735:2000 [IDT]
ICS 35.240.80