PN-EN ISO/IEEE 11073-20601:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń -- Część 20601: Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Profil zastosowań -- Zoptymalizowany protokół wymiany

Zakres

W kontekście rodziny norm ISO/11073 dotyczących osobistych urządzeń medycznych, w niniejszej normie określono zoptymalizowany protokół wymiany oraz techniki modelowania do wykorzystania przez wdrażających osobiste urządzenia medyczne w celu stworzenia warunków dla interoperacyjności pomiędzy różnymi typami urządzeń od różnych dostawców. W niniejszej normie ustalono wspólne ramy abstrakcyjnego modelu danych pochodzących z osobistych urządzeń medycznych udostępnione w postaci niezależnej od warstwy transportowej składni przesyłania danych wymaganej do ustalenia logicznych połączeń pomiędzy systemami oraz do zapewnienia możliwości prezentacji danych i świadczenia usług - potrzebnych do realizacji zadania przesyłania danych. Protokół ten jest optymalizowany pod kątem wymagań użytkowych osobistych urządzeń medycznych kładąc nacisk na wykorzystywanie, jeśli to możliwe, powszechnie stosowanych metod i narzędzi.

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEEE 11073-20601:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń -- Część 20601: Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Profil zastosowań -- Zoptymalizowany protokół wymiany
Data publikacji 09-06-2023
Liczba stron 292
Grupa cenowa XG
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO/IEEE 11073-20601:2022 [IDT], ISO/IEEE 11073-20601:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11073-20601:2016-10 - wersja angielska
ICS 35.240.80