PN-EN ISO/IEEE 11073-10420:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń --Część 10420: Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Rodzaj urządzeń -- Analizator składu tkankowego

Zakres

W kontekście rodziny norm ISO/11073 dla komunikacji urządzeń, niniejsza norma ustala normatywną definicję przesyłania danych pomiędzy osobistymi analizatorami składu tkankowego oraz urządzeniami zarządzającymi (np. telefonami komórkowymi, komputerami osobistymi, osobistym wyposażeniem medycznym oraz dekoderami) w sposób, który umożliwia interoperacyjność plug-and-play. Umożliwia realizację właściwych części istniejących norm, włączając terminologię ISO/IEEE 11073 oraz modele informacyjne, standardy profilu aplikacji, standardy przesyłania danych. Niniejsza norma specyfikuje wykorzystanie powyższych kodów terminów, formatów oraz postępowanie w środowiskach telemedycznych aby zachować opcjonalność bazowego środowiska ramowego dla wsparcia interoperacyjności. Definiuje ona wspólną bazę funkcjonalności komunikacji dla osobistych analizatorów składu tkankowego. W tym kontekście wyrażenie „analizatory składu tkankowego” w szerokim zakresie obejmuje urządzenia analizujące, które mierzą impedancję ciała i wyliczają różnorodne komponenty tkanki, włączając tłuszcz tkankowy na podstawie impedancji.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEEE 11073-10420:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń --Część 10420: Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Rodzaj urządzeń -- Analizator składu tkankowego
Data publikacji 09-06-2023
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO/IEEE 11073-10420:2022 [IDT], ISO/IEEE 11073-10420:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11073-10420:2013-05 - wersja angielska
ICS 35.240.80