PN-EN ISO/IEC 7816-5:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- System numeracji i procedura rejestracji identyfikatorów aplikacji

Zakres

Podano definicje podstawowych pojęć związanych z systemem numeracji identyfikatorów aplikacji. Ustalono kategorie rejestracji rozszerzające zbiór kategorii wprowadzonych normą ISO/IEC 7812. Określono sposób kodowania identyfikatorów aplikacji, a także sposób wykorzystania elementów danych do wyboru zidentyfikowanej na karcie elektronicznej aplikacji. Określono wstępnie zasady organizacyjne rejestracji identyfikatorów aplikacji akceptowanych w międzynarodowej wymianie informacji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO/IEC 7816-5:1998P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 7816-5:1998 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- System numeracji i procedura rejestracji identyfikatorów aplikacji
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 21-11-2005
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza EN ISO/IEC 7816-5:1995 [IDT], EN ISO/IEC 7816-5:1995/A1:1997 [IDT], ISO/IEC 7816-5:1994 [IDT], ISO/IEC 7816-5:1994/Amd 1:1996 [IDT]
ICS 35.240.15