PN-EN ISO 9713:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Implanty neurochirurgiczne -- Samozamykalne wewnątrzczaszkowe klipsy do tętniaków

Zakres

W niniejszym dokumencie podano charakterystyki samozamykalnych klipsów do tętniaków przeznaczonych do trwałego wewnątrzczaszkowego wszczepiania i określono wymagania dotyczące ich znakowania, pakowania, sterylizacji, etykietowania i towarzyszącej dokumentacji. Dodatkowo, podano metody pomiaru siły zamknięcia. Dokument nie ma zastosowania do klipsów giętkich lub klipsów przeznaczonych do zastosowania w czasie operacji i usuwanych przed zamknięciem rany (klipsy tymczasowe). UWAGA Jeżeli nie określono inaczej, w niniejszym dokumencie termin „implant” odnosi się do samozamykalnych klipsów wewnątrzczaszkowych do tętniaków.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9713:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Implanty neurochirurgiczne -- Samozamykalne wewnątrzczaszkowe klipsy do tętniaków
Data publikacji 28-06-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 9713:2022 [IDT], ISO 9713:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9713:2009 - wersja angielska
ICS 11.040.40