PN-EN ISO 9455-6:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 6: Oznaczanie i wykrywanie zawartości halogenków (z wyłączeniem fluorków)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano trzy ilościowe metody oznaczania zawartości zjonizowanych halogenków (z wyłączeniem fluorków) w topnikach do lutowania miękkiego. Halogenki są obliczane jako chlorki. Opisano również użyteczną jakościową metodę badania do wykrywania zjonizowanych halogenków. Metoda A jest metodą miareczkowania potencjometrycznego do oznaczania zawartości halogenków (z wyłączeniem fluorków) i ma zastosowanie dla topników klasy 1 i 2, jak określono w ISO 9454-1. Niniejsza metoda, uważana za metodę referencyjną dla tych topników, jest odpowiednia dla zawartości halogenków na ogół w zakresie 0,05 % ułamka masowego do 2 % ułamka masowego w nielotnych materiałach topnika. Metoda B jest metodą miareczkowania służącą do oznaczania całkowitej zawartości halogenków (z wyłączeniem fluorków) w topnikach rozpuszczalnych w wodzie. Ma zastosowanie dla topników klasy 2122 do 2124, 3112 do 3114 i 3212 do 3214, jak określono w ISO 9454-1. Metoda C jest metodą miareczkowania służącą do oznaczania zawartości halogenków (z wyłączeniem fluorków) w topnikach zawierających fosforany rozpuszczalnych w wodzie i ma zastosowanie do topników klasy 331, jak określono w ISO 9454-1. Metoda D jest jakościowym badaniem z zastosowaniem papierka wskaźnikowego z chromianem srebra na obecność zjonizowanych halogenków. Technikę można stosować do wszystkich klas topników.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9455-6:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 6: Oznaczanie i wykrywanie zawartości halogenków (z wyłączeniem fluorków)
Data publikacji 09-06-2023
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 9455-6:2022 [IDT], ISO 9455-6:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9455-6:2004 - wersja polska
ICS 25.160.50