PN-EN ISO 9241-940:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 940: Ocena interakcji dotykowej oraz interakcji haptycznej

Zakres

W niniejszym dokumencie
- określono rodzaje metod, które można stosować do oceny urządzeń dotykowych i systemów obejmujących urządzenia dotykowe,
- określono procedurę oceny interakcji dotykowej poprzez przegląd użyteczności lub test użyteczności (patrz załącznik J), oraz
- zawarto wytyczne dotyczące rodzajów metod, które są odpowiednie do oceny określonych właściwości systemów dotykowych, z odniesieniem do wytycznych w odpowiednich rozdziałach innych Norm Międzynarodowych (patrz Załączniki A, B, C, D, E, F i G).
Dotyczy to następujących rodzajów interakcji:
- rozszerzona rzeczywistość — informacje nałożone na rzeczywistą scenę, np. pas wibracyjny wskazujący odległość;
- sterowanie za pomocą gestów urządzeniem lub wirtualnym scenariuszem;
- oddziaływanie jednokierunkowe, takie jak wibrujący telefon lub wibrujący pas;
- środowisko wirtualne — wirtualna przestrzeń, z którą użytkownik może wchodzić w interakcje za pomocą urządzenia dotykowego.
Niniejszy dokument dotyczy następujących typów urządzeń:
- czujnik gestów, m.in. wideo, które rozpoznaje ruchy rąk w 3D, ekrany dotykowe, które wyczuwają dotyk 2D;
- kinestetyczne urządzenie dotykowe, np. dotykowy interfejs pulpitu;
- wyświetlacz dotykowy, m.in. wibrujący telefon.
Niniejszy dokument nie dotyczy standardowych urządzeń wejściowych, takich jak klawiatury, myszy lub manipulatory kulowe.
UWAGA ISO 9241-400 obejmuje standardowe urządzenia wejściowe, a ISO 9241-411 dotyczy oceny urządzeń wejściowych, takich jak klawiatury i myszy.
Niniejszy dokument może być wykorzystany do określenia rodzajów metod i środków służących do
- ustalania wzorców,
- ustalania wymagań dotyczących interakcji dotykowej,
- identyfikacji problemów dotyczących interakcji dotykowej (ocena kształtująca) oraz
-wykorzystania kryteriów do ustalenia, czy system dotykowy spełnia wymagania (ocena podsumowująca).

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9241-940:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 940: Ocena interakcji dotykowej oraz interakcji haptycznej
Data publikacji 13-09-2022
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 9241-940:2022 [IDT], ISO 9241-940:2017 [IDT]
ICS 13.180, 35.180