PN-EN ISO 9229:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9229:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Izolacja cieplna -- Słownik

Zakres

Podano definicje stosowane w branży materiałów izolacyjnych obejmujące materiały, wyroby, komponenty, zastosowania i terminy. Niektóre z podanych terminów mogą mieć inne znaczenie, gdy są stosowane w innych gałęziach przemysłu

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera terminy i definicje w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim
Numer PN-EN ISO 9229:2007 - wersja angielska
Tytuł Izolacja cieplna -- Słownik
Data publikacji 28-08-2007
Data wycofania 14-12-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 9229:2007 [IDT], ISO 9229:2007 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9229:2005 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9229:2020-12 - wersja angielska