PN-EN ISO 9229:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Izolacja cieplna -- Słownik

Zakres

Podano definicje stosowane w branży materiałów izolacyjnych obejmujące materiały, wyroby, komponenty, zastosowania i terminy. Niektóre z podanych terminów mogą mieć inne znaczenie, gdy są stosowane w innych gałęziach przemysłu

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera terminy i definicje w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim
Numer normy PN-EN ISO 9229:2007 - wersja angielska
Tytuł Izolacja cieplna -- Słownik
Data publikacji 28-08-2007
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 9229:2007 [IDT], ISO 9229:2007 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9229:2005 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.120.10