PN-EN ISO 9020:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Substancje błonotwórcze do wyrobów lakierowych -- Oznaczanie zawartości wolnego formaldehydu w żywicach aminowych -- Metoda miareczkowa z zastosowaniem siarczanu (IV) sodu

Zakres

Ustalono miareczkową metodę oznaczania zawartości wolnego formaldehydu w żywicach aminowych. Metodę stosuje się w odniesieniu do żywic otrzymanych przez polikondensację mocznika i melaminy z formaldehydem, oraz w odniesieniu do żywic furanowych otrzymanych przez polikondensację alkoholu furfurylowego z formaldehydem, bez późniejszej modyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9020:2000 - wersja polska
Tytuł Substancje błonotwórcze do wyrobów lakierowych -- Oznaczanie zawartości wolnego formaldehydu w żywicach aminowych -- Metoda miareczkowa z zastosowaniem siarczanu (IV) sodu
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 04-07-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9020:1998 [IDT], ISO 9020:1994 [IDT], ISO 9020:1994/Cor 1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-C-89501:1986 - wersja polska
ICS 87.060.20