PN-EN ISO 8871-3:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 3: Określanie liczby uwalnianych cząstek

Zakres

Określono, że elastomerowe zamknięcia mogą być powierzchownie zanieczyszczone widocznymi i niewidocznymi cząsteczkami, i fragmentami, które mogą powstać kiedy zamknięcie przekłute jest igłą. Takie cząsteczki mogą być przenoszone do preparatów farmaceutycznych w kontakcie z częściami elastomerowymi i wpływać na jakość preparatów. Podano metody określania liczby widocznych i niewidocznych cząstek uwolnionych z części elastomerowych przez wymywanie. Nie określono limitów zanieczyszczenia cząstkami

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8871-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 3: Określanie liczby uwalnianych cząstek
Data publikacji 15-01-2005
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 8871-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8871:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.20