PN-EN ISO 8536-4:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8536-4:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego

Zakres

Określono wymagania dla zestawów infuzyjnych jednorazowego użytku medycznego działających pod wpływem grawitacji w celu zagwarantowania ich kompatybilności z kontenerami do roztworów infuzyjnych i aparaturą dożylną. Podano wskazówki dotyczące specyfikacji odnoszącej się do jakości i właściwości technicznych materiału zastosowanego w zestawach infuzyjnych i dotyczące oznakowania komponentów zestawów infuzyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8536-4:2007 - wersja polska
Tytuł Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego
Data publikacji 20-03-2007
Data wycofania 10-08-2007
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 8536-4:2004 [IDT], ISO 8536-4:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8536-4:2005 - wersja angielska
ICS 11.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8536-4:2007 - wersja angielska