PN-EN ISO 787-8:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 8: Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w wodzie -- Metoda ekstrakcji na zimno

Zakres

Podano ogólną metodę oznaczania zawartości substancji rozpuszczalnych w zimnej wodzie, jako ułamka masowego wyrażonego w procentach, w próbce pigmentu lub wypełniacza. Opisano informacje zawarte w protokole badania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-8:2002 - wersja polska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 8: Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w wodzie -- Metoda ekstrakcji na zimno
Data publikacji 28-01-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-8:2000 [IDT], ISO 787-8:2000 [IDT]
Zastępuje PN-C-04404-05:1986 - wersja polska, PN-C-04401-06:1993 - wersja polska
ICS 87.060.10