PN-EN ISO 7519:1999 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych

Zakres

Podano wymagania ogólne, ustalono grubości linii na rysunkach i sposób uproszczonego przedstawiania drzwi i okien. Opisano sposób umownego przedstawiania sufitów podwieszonych, otworów i wnęk oraz podano ich symbole i zasady stosowania strzałek. Załącznik A ma charakter wyłącznie informacyjny

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 7519:1999 - wersja polska
Tytuł Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych
Data publikacji 02-09-1999
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 7519:1996 [IDT]
ICS 01.100.30