PN-EN ISO 7214:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Tworzywa sztuczne porowate -- Polietylen -- Metody badań

Zakres

W niniejszej normie międzynarodowej określono metody badania elastycznych i półsztywnych tworzyw sztucznych porowatych wytworzonych z polietylenu. Tworzywa sztuczne porowate, zawierające kopolimery etylenu lub mieszanki polimerowe z polietylenem, również mogą być badane metodami podanymi w niniejszej normie międzynarodowej, jeśli właściwości tych materiałów są zbliżone do właściwości polietylenu według ISO 1872-1, lub kopolimerów etylenu według ISO 4613-1. Badania obowiązkowe, właściwe do scharakteryzowania polietylenu porowatego bez względu na jego zastosowanie, opisano w rozdziale 7. Badania opcjonalne do oznaczania właściwości mających znaczenie w pewnych zastosowaniach opisano w rozdziale 8

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7214:2012 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne porowate -- Polietylen -- Metody badań
Data publikacji 24-05-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 7214:2012 [IDT], ISO 7214:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7214:2009 - wersja polska
ICS 83.100