PN-EN ISO 7142:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7142:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Żywice epoksydowe -- Ogólne metody badań

Zakres

Ustalono ogólne metody badań żywic epoksydowych, stosowanych w farbach, lakierach i produktach podobnych, odpowiednie również dla roztworów żywic epoksydowych, przydatnych jako spoiwa do farb i lakierów

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 7142:2005 - wersja polska
Tytuł Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Żywice epoksydowe -- Ogólne metody badań
Data publikacji 05-09-2005
Data wycofania 06-04-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 7142:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7142:2004 - wersja angielska
ICS 87.060.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 7142:2007 - wersja angielska