PN-EN ISO 6744-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Żywice alkidowe -- Część 2: Oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu ftalowego

Zakres

Ustalono metodę oznaczania zawartości bezwodnika kwasu ftalowego w żywicach alkidowych. Metoda jest odpowiednia tylko do żywic alkidowych zawierających jako kwas polikarboksylowy tylko kwas o-ftalowy i nie może być stosowana do modyfikowanych żywic alkidowych lub żywic zawierających kwas benzoesowy

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6744-2:2005 - wersja polska
Tytuł Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Żywice alkidowe -- Część 2: Oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu ftalowego
Data publikacji 09-09-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 6744-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6744-2:2004 - wersja angielska
ICS 87.060.20