PN-EN ISO 6744-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Żywice alkidowe -- Część 1: Ogólne metody badań

Zakres

Opisano ogólne metody badań żywic alkidowych stosowanych do farb, lakierów i produktów podobnych. Metody te można również stosować do badania roztworów i podobnych preparatów otrzymanych z żywic alkidowych, stosowanych jako substancje błonotwórcze do farb i lakierów

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6744-1:2005 - wersja polska
Tytuł Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Żywice alkidowe -- Część 1: Ogólne metody badań
Data publikacji 09-09-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 6744-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6744-1:2004 - wersja angielska
ICS 87.060.20