PN-EN ISO 663:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 663:2004 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych. Zasadą metody jest działanie na próbkę analityczną nadmiarem n-heksanu lub eteru naftowego, filtracja otrzymanego roztworu, przemywanie sączka i pozostałości takim samym rozpuszczalnikiem, suszenie w temperaturze 103 stopni C oraz ważenie. Podano stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 663:2002 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 27-08-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 663:2001 [IDT], ISO 663:2000 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 663:2004 - wersja polska