PN-EN ISO 6368:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy uszczelniania gazodynamicznego w sprężarkach i rozprężarkach osiowych, odśrodkowych i śrubowych

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów uszczelniania gazodynamicznego w sprężarkach i rozprężarkach osiowych, odśrodkowych i śrubowych, zgodnie z opisem w ISO 10439 (wszystkie części), ISO 10440-1 i ISO 10440-2. Chociaż jest przeznaczony do użytku głównie w rafineriach ropy naftowej, ma również zastosowanie w zakładach petrochemicznych, gazoliniarniach, zakładach skraplania gazu ziemnego (LNG) oraz w zakładach wydobycia ropy. Dostarczone informacje mają na celu pomóc w wyborze systemu najbardziej odpowiedniego do zagrożeń i okoliczności występujących w różnych instalacjach.
Dokument nie ma zastosowania do innych typów uszczelnień wału, takich jak uszczelnienia labiryntowe, ograniczające pierścienie uszczelniające lub uszczelnienia olejowe.
Niniejszy dokument jest uzupełnieniem API Std 692, wydanie 1 (2018), której wymagania obowiązują z wyjątkami określonymi w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6368:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy uszczelniania gazodynamicznego w sprężarkach i rozprężarkach osiowych, odśrodkowych i śrubowych
Data publikacji 07-06-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 6368:2021 [IDT], ISO 6368:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10438-4:2010 - wersja polska
ICS 75.180.20