PN-EN ISO 5620-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Budowa statków i konstrukcje morskie -- Przyłącze do napełniania zbiorników wody pitnej -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Norma ISO 5620 określa przyłącze wody pitnej na statkach, służące do przyłączenia rurociągu z innego statku albo z instalacji lądowej. Niniejszy arkusz normy ISO 5620 ustala wymagania ogólne, zestaw i sposób oznaczenia kompletnego przyłącza oraz podaje zalecenia dotyczące instalowania go na statku. UWAGI 1 Szczegóły dotyczace cząści składowych przyłącza podano w ISO 5620-2. Dotyczą one zarówno strony zasilającej jak i statku. 2 Ogólne przepisy dotyczace instalacji wody należą do kompetencji krajowych władz portowych i nie wchodzą w zakres ISO 5620. Przyłącze określone w ISO 5620 chroni zbiorniki wody pitnej przed napełnieniem jakimkolwiek innym płynem. Dodatkowo chroni ono rurociąg zasilający wody pitnej przed zanieczyszczeniem jakąkolwiek inną cieczą. UWAGI 3 ISO 5620 może mieć zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej, jeżeli to uzgodniono między użytkownikami. 4 Użytkownicy ISO 5620 powinni pamiętać, że przestrzegając wymagań tej normy powinni jednocześnie zapewnić zgodność z takimi przepisami prawnymi i innymi, które mogą mieć zastosowanie do danego konkretnego statku

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5620-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Budowa statków i konstrukcje morskie -- Przyłącze do napełniania zbiorników wody pitnej -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 05-08-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza EN ISO 5620-1:1996 [IDT], ISO 5620-1:1992 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5620-1:1996 - wersja polska, PN-ISO 5620-1:1996/Ap1:1998 - wersja polska
ICS 47.020.30