PN-EN ISO 4491-1:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 1: Wytyczne ogólne

Zakres

Niniejszy dokument jest pierwszą częścią normy wieloczęściowej dotyczącej oznaczania zawartości tlenu metodami redukcji w proszkach metali. Określono w nim ogólne wytyczne dotyczące tych metod, a także zalecenia poprawnej interpretacji uzyskanych wyników.
Metody badania przeważnie mają zastosowanie do wszystkich proszków metali, stopów, węglików i ich mieszanek. Składniki proszku powinny być nielotne w warunkach badania. Proszek nie powinien zawierać środków poślizgowych lub spoiwa organicznego.
Występują pewne zastrzeżenia, które zależą od rodzaju analizowanego materiału. Ograniczenia te omówiono w Rozdziale 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4491-1:2023-10 - wersja angielska
Tytuł Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 1: Wytyczne ogólne
Data publikacji 04-10-2023
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
Wprowadza EN ISO 4491-1:2023 [IDT], ISO 4491-1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 24491-1:1996 - wersja polska
ICS 77.160