PN-EN ISO 4263-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory -- Metoda TOST -- Część 2: Procedura dla cieczy hydraulicznych kategorii HFC

Zakres

W niniejszej części ISO 4263 opisano metodę oznaczania przebiegu procesów starzenia cieczy hydraulicznych kategorii HFC jak zdefiniowano w ISO 6743-4 (patrz pozycja bibliograficzna [2]) oraz określono w ISO 12922 (patrz pozycja bibliograficzna [3]). Proces starzenia przyspieszają: obecność tlenu, wody i metalicznego katalizatora w podwyższonej temperaturze, a podczas rozkładu cieczy następują zmiany wartości pH oraz zawartości substancji nierozpuszczalnych. W innych częściach ISO 4263 opisano podobnych procedur oznaczania przebiegu procesów starzenia olejów mineralnych i określonych kategorii cieczy trudnopalnych wykorzystywanych w układach hydraulicznych i innych zastosowaniach.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4263-2:2004 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory -- Metoda TOST -- Część 2: Procedura dla cieczy hydraulicznych kategorii HFC
Data publikacji 12-08-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza EN ISO 4263-2:2003 [IDT], ISO 4263-2:2003 [IDT]
ICS 75.120