PN-EN ISO 4263-2:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ropa naftowa i produkty podobne -- Oznaczanie odporności na starzenie inhibitowanych olejów i cieczy -- Metoda TOST -- Część 2: Procedura dla cieczy hydraulicznych kategorii HFC

Zakres

Określono metodę oznaczania odporności na starzenie inhibitowanych cieczy kategorii HFC zdefiniowanych w ISO 6743-4 i podanych w ISO 12922. Podano zakres i zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, przygotowanie materiałów i aparatury, wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania i przedstawienia wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 4263-2:2004/Ap1:2014-05E
View FilePN-EN ISO 4263-2:2004/Ap2:2014-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4263-2:2004 - wersja angielska
Tytuł Ropa naftowa i produkty podobne -- Oznaczanie odporności na starzenie inhibitowanych olejów i cieczy -- Metoda TOST -- Część 2: Procedura dla cieczy hydraulicznych kategorii HFC
Data publikacji 15-11-2004
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 4263-2:2003 [IDT], ISO 4263-2:2003 [IDT]
ICS 75.120
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4263-2:2004/Ap2:2014-08E, PN-EN ISO 4263-2:2004/Ap1:2014-05E