PN-EN ISO 4263-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory -- Metoda TOST -- Część 1: Procedura dla olejów mineralnych

Zakres

Opisano metodę oznaczania przebiegu procesów starzenia olejów mineralnych zawierających inhibitory korozji i utleniania, o gęstości mniejszej niż gęstość wody, stosowanych jako, oleje turbinowe (kategorii: TSA, TGA, TSE, TGE zgodnie z ISO 6743-5, patrz pozycja bibliograficzna [4]), oleje hydrauliczne (kategorii: HL, HM, HR, HV, HG zgodnie z ISO 6743-4, patrz pozycja bibliograficzna [3] i oleje do układów przelotowych (kategorii: CKB zgodnie z ISO 6743-6, patrz pozycja bibliograficzna [5]). Procedura ta może być stosowana do badania olejów zawierających składniki syntetyczne, ale dla takich cieczy nie są jeszcze dostępne statystyczne oceny dokładności wyników oznaczań

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4263-1:2010 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory -- Metoda TOST -- Część 1: Procedura dla olejów mineralnych
Data publikacji 09-09-2010
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 4263-1:2004 [IDT], ISO 4263-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4263-1:2005 - wersja angielska
ICS 75.100