PN-EN ISO 4210-2:2015-12 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dotyczące rowerów miejskich i trekkingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych

Zakres

W niniejszej części ISO 4210 określono wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji dotyczące projektowania, montażu i badania rowerów oraz podzespołów do rowerów o wysokości siodełka podanej w Tablicy 1 oraz zawarto wytyczne do instrukcji producenta dotyczącej użytkowania i konserwacji rowerów tego typu. Niniejsza część ISO 4210 dotyczy rowerów dla starszej młodzieży o maksymalnej wysokości siodełka co najmniej 653 mm, ale mniejszej od 750 mm, rowerów miejskich i trekingowych, górskich, i wyścigowych o maksymalnej wysokości siodełka 635 mm lub większej, łącznie z rowerami składanymi (patrz Tablica 1 i Rysunek 1). Niniejsza część ISO 4210 nie dotyczy rowerów o specjalistycznym przeznaczeniu takich jak rowery dostawców handlowych, rowery poziome, tandemy, rowery BMX oraz rowery zaprojektowane i wyposażone do użytku w trudnych warunkach takich jak zawody, ewolucje kaskaderskie lub akrobacyjne. UWAGA Rowery z maksymalną wysokością siodełka do 435 mm włącznie – patrz ISO 8124-1, a rowery z maksymalną wysokością siodełka pomiędzy 435 mm a 635 mm – patrz ISO 8098.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4210-2:2015-12 - wersja polska
Tytuł Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dotyczące rowerów miejskich i trekkingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych
Data publikacji 04-01-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 4210-2:2015 [IDT], ISO 4210-2:2015 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
Zastępuje PN-EN ISO 4210-2:2014-09 - wersja angielska
ICS 43.150