PN-EN ISO 4126-5:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4126-5:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia -- Część 5: Sterowane układy bezpieczeństwa do zrzutu ciśnienia (CSPRS)

Zakres

Określono wymagania dotyczące sterowanych układów bezpieczeństwa do zrzutu ciśnienia z głównym zaworem o średnicy wypływu 6 mm lub większej, na ciśnienie 0,1 bar lub większe. Ustalono wymagania konstrukcyjne, materiały, badania fabryczne, badania typu, obliczenia, znakowanie. Podano 35 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 4126-5:2005/AC:2009E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4126-5:2005 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia -- Część 5: Sterowane układy bezpieczeństwa do zrzutu ciśnienia (CSPRS)
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 17-12-2013
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN ISO 4126-5:2004 [IDT], ISO 4126-5:2004 [IDT]
ICS 13.240
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4126-5:2013-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4126-5:2005/AC:2009E