PN-EN ISO 3834-1:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3834-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości

Zakres

Podano wymagania jakości odpowiednie do procesów spawania. Wymagania te mogą być przyjęte także dla innych procesów spawania. Wymagania specyficzne dla niektórych procesów można usunąć, jeśli nie są one właściwe lub możliwe do stosowania. Podane wymagania odnoszą się tylko do tych aspektów jakości wyrobów, na które wpływają procesy spawania. Opisano metodę wykazania przez wytwórcę zdolności do wykonania wyrobu o określonej jakości. Zdefiniowano specjalne wymagania jakości, ale nie przypisano tych wymagań do żadnej określonej grupy wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3834-1:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
Data publikacji 15-05-2006
Data wycofania 19-01-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 3834-1:2005 [IDT], ISO 3834-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 729-1:1997 - wersja polska
ICS 25.160.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3834-1:2007 - wersja polska