PN-EN ISO 3681:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Oznaczanie liczby zmydlenia -- Metoda miareczkowa

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono miareczkową metodę oznaczania zawartości zestryfikowanych kwasów w substancjach błonotwórczych do farb i lakierów, przy czym wolne kwasy i bezwodniki kwasowe zostają z konieczności również ujęte w otrzymanych wynikach.

Ponieważ różne substancje błonotwórcze różnią się w swojej odporności na zmydlenie, niniejszy dokument ma ograniczone zastosowanie. Jeśli to konieczne, całkowite zmydlenie może być sprawdzane przez powtarzanie badania w ostrych warunkach osiągniętych przez zastosowanie dłuższego czasu zmydlenia, bardziej stężonego roztworu wodorotlenku potasu lub wysokowrzącego alkoholu jako rozpuszczalnika.

W Załączniku A ustalono metodykę właściwą dla substancji błonotwórczych które są trudnozmydlające się.

Metody nie stosuje się w odniesieniu do tych materiałów, które oprócz zwykłego zmydlenia wchodzą w dalsze reakcje z zasadami.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3681:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Oznaczanie liczby zmydlenia -- Metoda miareczkowa
Data publikacji 09-01-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 3681:2018 [IDT], ISO 3681:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3681:2000 - wersja polska
ICS 87.060.20