PN-EN ISO 35104:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Zarządzanie związane z lodem

Zakres

W niniejszym dokumencie ustanowiono zasady, określono wymagania i zawarto wytyczne zarządzania związanego z lodem (IM) w rejonach arktycznych i zimnych, z punktu widzenia planowania, inżynierii, wdrożenia i dokumentacji. Uznano, ze odniesienie do rejonów arktycznych i zimnych w niniejszym dokumencie zawiera zarówno lokalizacje arktyczne jak i inne charakteryzujące się niskimi temperaturami otoczenia i obecnością na morzu lodu, gór lodowych i warunków zamarzania. Rejony te są często odległe i brakuje im infrastruktury morskiej i komunikacyjnej.
Niniejszy dokument obejmuje zarządzanie związane z lodem w celu wspierania następujących działań i infrastruktur związanych z lodem:
— pływające zacumowane i/lub dynamicznie pozycjonowane statki wiertnicze, statki rdzeniowe, urządzenia produkcyjne i statki robocze;
— budowa i montaż (w tym kopanie rowów, pogłębianie, układanie rur);
— załadunek cystern tankowców i inne operacje rozładunku;
— ochrona struktur i urządzeń podmorskich;
— operacje sejsmiczne;
— reakcja na wyciek oleju;
— konstrukcje fundamentowe (stałe platformy i konstrukcje ruchome, w tym podnośniki).
Niniejszy dokument dotyczy również usług mobilizacji, demobilizacji i wsparcia budowy, ponieważ mogą na nie oddziaływać warunki lodowe.
Ze względu na szeroki zakres możliwych operacji morskich w regionach arktycznych i zimnych dokument ten zawiera wytyczne, ale nie przedstawia typowych planów zarządzania związanego z lodem dla operacji w terenie.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań, zaleceń ani wskazówek dotyczących projektowania konstrukcji, systemów i komponentów stosowanych w zarządzaniu lodem, poza podanymi zasadami. Niniejszy dokument nie zawiera konkretnych rozwiązań dla obciążeń lodowych, które są objęte ISO 19906.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do operacji w portach przybrzeżnych i komercyjnych statków handlowych prowadzących operacje tranzytowe lub konwojowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 35104:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Zarządzanie związane z lodem
Data publikacji 01-04-2021
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 35104:2020 [IDT], ISO 35104:2018 [IDT]
ICS 75.020