PN-EN ISO 35102:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Ucieczka, ewakuacja i ratownictwo na instalacjach morskich

Zakres

W niniejszym dokumencie ustanowiono zasady, określono wymagania i przedstawiono wytyczne dotyczące opracowania i wdrożenia planu ucieczki, ewakuacji i ratownictwa (EER). Ma on zastosowanie do projektowania instalacji morskich, budowy, transportu, instalacji, operacji wydobywczych/wiertniczych na morzu, kontroli/naprawy w okresie użytkowania, wycofywania i usuwania z eksploatacji przemysłu naftowego i gazowniczego w rejonach arktycznych i zimnych.
Uważa się, że odniesienia w niniejszym dokumencie do rejonów arktycznych i zimnych, obejmują zarówno Arktykę, jak i inne miejsca charakteryzujące się niskimi temperaturami otoczenia oraz obecnością lub możliwością występowania lodu na morzu, gór lodowych, warunków oblodzenia, trwałej pokrywy śnieżnej i/lub wiecznej zmarzliny.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące projektowania, eksploatacji, konserwacji i przeglądów w okresie użytkowania lub napraw nowych instalacji i konstrukcji oraz modyfikacji istniejących instalacji do pracy w morskiej Arktyce i rejonach zimnych, gdzie lód może być obecny przez co najmniej część roku. Obejmuje to jednostki wykorzystywane do takich działań jak: poszukiwanie, wydobycie oraz zakwaterowanie na morzu. W ograniczonym zakresie dokument ten odnosi się również do statków obsługujących ER, jeśli jest częścią ogólnego planu EER.
Pomimo, że niniejszy dokument nie dotyczy konkretnie mobilnych jednostek wiertniczych (MODUs, patrz ISO 19905-1), wiele zawartych w nim postanowień dotyczących EER ma zastosowanie do oceny takich jednostek w sytuacjach, gdy MODU jest eksploatowana w rejonach arktycznych i zimnych.
Postanowienia niniejszego dokumentu są przeznaczone do stosowania przez interesariuszy, w tym projektantów, operatorów i osoby odpowiedzialne. W niektórych przypadkach platformy pływające (jako rodzaj instalacji morskich) mogą być klasyfikowane jako statki na mocy prawa krajowego, a EER dla tych jednostek są określone w międzynarodowym prawie morskim. Jednak wiele postanowień EER zawartych w niniejszym dokumencie ma zastosowanie do takich pływających platform.
Niniejszy dokument dotyczy urządzeń mechanicznych, procesowych i elektrycznych lub wszelkich specjalistycznych urządzeń procesowych związanych z operacjami na morzu w rejonach arktycznych i zimnych, które mają wpływ na działanie systemu EER. Obejmuje to okresowe szkolenia i ćwiczenia, utrzymanie systemu EER i zapobiegawcze obsadzanie załogi, a także sytuacje awaryjne.
EER związane z lądowymi arktycznymi instalacjami naftowymi i gazowymi nie są omawiane w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem przypadków, gdy ma to znaczenie dla zastosowań na morzu.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 35102:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Ucieczka, ewakuacja i ratownictwo na instalacjach morskich
Data publikacji 23-05-2022
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 35102:2021 [IDT], ISO 35102:2020 [IDT]
ICS 75.020, 75.180.10