PN-EN ISO 35101:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Środowisko pracy

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano środowisko pracy, które może być oczekiwane podczas eksploatacji urządzeń naftowych i gazowych w środowisku/klimacie Arktyki. W niniejszym dokumencie podano zasady i ogólne wytyczne dla projektowania i działania stacjonarnych i pływających urządzeń naftowych i gazowych zarówno morskich jak i lądowych.
Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie optymalnego zdrowia, bezpieczeństwa, działania ludzkiego i warunków podejmowania decyzji dla osób pracujących na urządzeniach naftowych i gazowych w warunkach arktycznych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do projektowania i użytkowania nowych urządzeń i konstrukcji oraz do modyfikacji urządzeń istniejących do użytkowania w środowisku arktycznym. Zawiera to także dostosowanie jednostek do poszukiwań na morzu i na lądzie do takich czynności.
Niniejszy dokument jest podzielony na trzy główne części.
— W pierwszej części (Rozdział 5) opisano podstawowe zasady i wytyczne do zarządzania ryzykiem.
— W drugiej części (Rozdział 6) opisano ogólne środowisko pracy (zagrożenia środowiska pracy spotykane na wielu stanowiskach pracy i dostarcza pewne wartości progowe (TLV) oraz odniesienia projektowe, które mogą stanowić specjalne wyzwanie w warunkach arktycznych.
— W trzeciej części (Rozdział 7 do Rozdział 9) odniesiono się do warunków klimatycznych oczekiwanych w Arktyce. W rozdziale 8 opisano projektowanie środowiska pracy i rozwiązania techniczne, podczas gdy w rozdziale 9 opisano bieżące wymagania w stosunku do środowiska pracy w celu zapobiegania i zarządzania problemami związanymi z zimnem.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 35101:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Środowisko pracy
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 35101:2019 [IDT], ISO 35101:2017 [IDT]
ICS 75.020