PN-EN ISO 3421:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne -- Projektowanie morskiej kolumny wstępnej, głębokość posadowienia i montaż

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i rekomendacje dotyczące projektowania, głębokości posadowienia i montażu kolumny wstępnej rur okładzinowych stosowanej w morskim przemyśle naftowym i gazowniczym. Niniejszy dokument dotyczy w szczególności:
— projektowania kolumny rur okładzinowych, to znaczy określenia średnicy, grubości ścianki i gatunku stali;
— określenia głębokości posadowienia w trzech metodach, mianowicie: wbijania, wiercenia i cementowania oraz wypłukania;
— wymagań montażowych dla poszczególnych metod, to znaczy zasad wyboru, procedury eksploatacyjne i parametry.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
— kolumn wstępnych platformy: montowanych przez otwór prowadnikowy w podłodze platformy wiertniczej a następnie przez prowadniki przymocowywanych do płaszcza w odpowiednich odstępach poprzez słup wody w celu podparcia kolumny wstępnej i uodpornienie na działanie metaoceanu i zapobieżenia nadmiernym przemieszczeniom;
— kolumn wstępnych platformy samopodnośnej: kolumna wstępna jest tymczasowo używana jedynie podczas operacji wiertniczych, która jest montowana w urządzeniu wiertniczym samopodnośnym typu Jack-up. W niektórych przypadkach kolumna wstępna jest napinana przy pomocy tensometrów przymocowanych do wiertnicy;
— kolumn wstępnych wolnostojących: samopodnośny keson w trybie wspornikowym montowany w płytkiej wodzie, zwykle o głębokości od 10 m do 20 m. Zapewnia podparcie jedynie dla odwiertu i niekiedy wspiera mały pokład wejściowy i przystań dla łodzi;
— kolumn wstępnych zagłowiczenia podwodnego odwiertu: całkowicie zanurzona kolumna wstępna rozciągająca się zaledwie kilka metrów ponad dnem morskim, do którego przymocowane są BOP i rajzery wiertnicze. Rajzer wiertniczy jest połączony z pływającą wiertnicą. BOP i rajzer wiertniczy podlegają oddziaływaniu fal i prądów, podczas gdy rajzer może również podlegać VIV.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do projektowania rajzerów wiertniczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3421:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne -- Projektowanie morskiej kolumny wstępnej, głębokość posadowienia i montaż
Data publikacji 06-12-2022
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 3421:2022 [IDT], ISO 3421:2022 [IDT]
ICS 75.180.10