PN-EN ISO 3382-2:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3382-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Akustyka -- Pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 2: Czas pogłosu w zwykłych pomieszczeniach

Zakres

Określono metody pomiaru czasu pogłosu w pomieszczeniach. Sprecyzowano procedurę pomiarową, potrzebną aparaturę, wymaganą liczbę punktów pomiarowych oraz metodę oceny danych i formę przedstawienia raportu z badań. Wyniki pomiarów mogą być użyte do korekcji innych pomiarów akustycznych, t.j. poziomu ciśnienia akustycznego od źródeł hałasu lub pomiarów izolacyjności akustycznej. Wyniki mogą być również wykorzystane do porównania z wymaganiami dotyczącymi czasu pogłosu w pomieszczeniach. Niniejsza norma nie stosuje się do sal koncertowych i innych pomieszczeń o specjalnych właściwościach akustycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3382-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 2: Czas pogłosu w zwykłych pomieszczeniach
Data publikacji 11-07-2008
Data wycofania 14-05-2010
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 3382-2:2008 [IDT], ISO 3382-2:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3382:2001 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3382-2:2010 - wersja polska