PN-EN ISO 3175-5:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 5: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem dibutoksymetanu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedury czyszczenia chemicznego płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych w dibutoksymetanie [1- (butoksymetoksy) butanie] z zastosowaniem maszyn do czyszczenia chemicznego typu usługowego. Podano sposób postępowania z wyrobami włókienniczymi normalnymi i wrażliwymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3175-5:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 5: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem dibutoksymetanu
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN ISO 3175-5:2019 [IDT], ISO 3175-5:2019 [IDT]
ICS 59.080.01